8 ข้อ ในการกระทำความผิด ที่คนแจ้งตำรวจมาจับ จะได้ค่าปรับถึง 50 %

ในการกระทำความผิด

ในการกระทำความผิด

ความผิดมากมายก่ายกอง ที่เราต่างมองข้าม เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งการกระทำผิดเหล่านี้กลายเป็นวิถีชีวิต และก็ส่วนหนึ่งส่วนใดของการดำเนินชีวิต ซึ่งทุกคนจะต้องยอมรับกันไปแล้ว กฎหมายก็เลยต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดแล้วก็ความเรียบร้อยของชาติบ้านเมือง โดยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่ง 50% ของค่าปรับ ถ้าเกิดแจ้งจับในสิ่งผิดกฎหมาย 8 ข้อนี้

1. ปล่อยสัตว์อุจจาระในสถานที่สาธารณะ แล้วไม่เก็บ ถูกปรับ 500 บาท
มาตรา 14 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนน และมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป

2. พ่นสี หรือ ขีดเขียนกำแพง ในที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 บาท
มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กะเทาะ ขีด เขียน พ่นสีหรือทําให้ปรากฏด้วย ประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่กําแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือสวน หนึ่งสวนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการกระทําของราชการ ส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอํานาจกระทําได้

3. รถบรรทุก ทำหิน ทราย หรือ ดิน ร่วงหล่นบนถนน ถูกปรับ 3,000 บาท
มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูล ฝอยหรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ำมันจากรถ รั่วไหลลงบนถนน

4. แต่งรถ หรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน ถูกปรับ 5,000 บาท
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นที่ซ่อม เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน

5. จอดรถบนทางเท้า ถูกปรับ 5,000 บาท
มาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เว้นแต่ เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้

6. ขับขี่รถทุกประเภทที่มีเครื่องยนต์ บนทางเท้า ถูกปรับ 5,000 บาท
มาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เว้นแต่ เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคาร หรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้

7. ทิ้งซากรถบนถนน หรือ ที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 บาท
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ

8. วางสิ่งกีดขวางบนถนน ถูกปรับ 10,000 บาท
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบ ของเจ้าพนักงานจราจร

อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 48 วรรคสาม ได้บัญญัติให้ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งตามมาตรา 51 กึ่งหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจรหรือตํารวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่

ในการกระทำความผิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Related Post